Siège

  •  Siège : Immeuble L’ Arboretum, Village des Jeux Ankorondrano, Antananarivo.
  •  033 50 000 79
  •  Email: contact-siege@nim.mg

Direction Générale

  •  Siège : Andavamamba (immeuble ESUM).
  •  +261 38 50 000 99
  •  Email: dg@nim.mg

Ouverture de NIM à Mahajanga

Mahajanga notre 13ème

Efa nisokatra nanomboka omaly ny masoivoho NIM any Mahajanga.

Ianareo sisa no andrasana fa izahay dia efa miandry ato miaraka amin’ireo tolotra maro samihafa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*